OFERTA ACADÈMICA
Grup CETT

MÁSTER UNIVERSITARI EN INNOVACIÓ EN LA GESTIÓ TURÍSTICA

Gestió Turística de les  Destinacions Urbanes

cr.

Gestió Turística de Patrimoni Cultural i Natural

cr.

Gestió del Patrimoni Culinari i Gastronòmic

cr.

Assignatures Obligatòries - 15 ECTS

Innovació Turística

3

Innovació Turística

3

Innovació Turística

3

Marketing Estratègic i Operatiu

3

Marketing Estratègic i Operatiu

3

Marketing Estratègic i Operatiu

3

Comercialització i Comunicació del Turisme

3

Comercialització i Comunicació del Turisme

3

Comercialització i Comunicació del Turisme

3

Instruments d’ Organització i Gestió del Turisme

6

Instruments d’ Organització i Gestió del Turisme

6

Instruments d’ Organización i Gestió del Turisme

6

Assignatures Optatives Especialitat - 21 ECTS

Planificació territorial i estratègies de desenvolupament de les destinacions urbanes

9

Claus interpretatives del patrimoni cultural i natural

12

Antropologia i història de l’ alimentació

6

Metròpolis i turisme: Fonaments i característiques del turisme urbà

12

Recursos i Estratègies de Mediació didàctica del Patrimoni

9

Aliments i territori: turisme gastronòmic

6

Coneixement i transformació del producte gastronòmic

6

Educació Nutricional

3

Altres Optatives - 12 ECTS

Aplicació i Transferència de la Innovació

12

Aplicació i Transferència de la Innovació

12

Aplicació i Transferència de la Innovació

12

Metodologia de la Recerca

6

Metodologia de la Recerca

6

Metodologia de la Recerca

6

Aplicació i Eines de la Investigació

6

Aplicació i Eines de la Investigació

6

Aplicació i Eines de la Investigació

6

Treball Final de Máster- 12 ECTS

Treball Final de Màster

12