OFERTA ACADÈMICA
Masters Turisme

Perquè estudiar un màster al CETT

Els màsters del CETT-UB aporten als seus participants una formació de gran valor, que es sustenta en les següents característiques:

 1. SOM ESPECIALISTES EN TURISME. CONEIXEM EL SECTOR TURÍSTIC I LES SEVES NECESSITATS ACTUALS I FUTURES.

  Gràcies a la vinculació del CETT i a les empreses i entitats del sector, i molt especialment, gràcies al Consell Assessor Universitat Empresa CETT-UB, el nostre centre fa front a l’evolució de les necessitats i reptes estratègics del sector. L’evolució de les seves necessitats i reptes estratègics. Aquest coneixement de la realitat del sector es complementa amb l’experiència de gestió d’empreses turístiques pròpies fent front cada dia als reptes de la direcció d’empreses turístiques.

 2. LA FORMACIÓ QUE OFEREIXEN ELS NOSTRES PROGRAMES ÉS APLICABLE I ÚTIL AL 100%. APORTEM ALS ALUMNES PARTICIPANTS UN PERFIL DIRECTIU COMPETITIU I ALTAMENT VALORAT PEL SECTOR.

  Aquest valor ho aconseguim gràcies a la participació als masters d'empresaris i professionals actius en empreses turístiques que aporten les millors solucions als reptes actuals del sector. Així mateix, el nostre quadre docent es complementa amb un equip de professors experts en gestió hotelera i de restauració, que actualitzen els seus coneixements a través de la seva participació en projectes d'investigació aplicada i en projectes de consultoria turística en la nostra pròpia consultoria “CETTConsultors”.

 3. FACILITEM LA PARTICIPACIÓ DELS NOSTRES ALUMNES EN PROJECTES D’INVESTIGACIÓ APLICADA AL SECTOR TURÍSTIC. DESENVOLUPEM CONEIXEMENT I APORTEM INNOVACIÓ.

  El CETT ha identificat i coneix a fons els àmbits d'investigació que més poden aportar al sector turístic, des d'un punt de vista estratègic i de millora de la competitivitat. Grups d'investigació actius, formats per professors i alumnes, i amb la implicació i col·laboració d'empreses i organitzacions públiques, líders en turisme, desenvolupen aquests àmbits d'especialització, aportant solucions i innovacions que contribueixen a l'increment del valor de productes i serveis turístics. Els alumnes poden realitzar el seu Projecte Fi de Màster amb aquest enfocament aplicat i pràctic, acompanyats de la tutorització de professionals de cada especialització.

 4. FACILITEM EL DESENVOLUPAMENT D’UNA CARRERA PROFESSIONAL D’ÈXIT AMB L’ADQUISICIÓ DE COMPETÈNCIES DIRECTIVES CLAU.

  El model de formació propi del CETT gira entorn a l'adquisició de competències clau que el sector valora i que són necessàries per a una carrera directiva d'èxit. El participant en el programa de masters compta en tot moment amb una orientació personalitzada que permet millorar les seves competències professionals per assolir un major reconeixement dins de l'entorn laboral i el disseny de les estratègies adequades per a la promoció professional. Per aquells participants que vulguin incrementar el seu coneixement i experiència en el funcionament de diferents subsectors i empreses turístiques, el CETT ofereix la possibilitat de realitzar Convenis de Col·laboració Alumne-Empresa amb empreses i organitzacions del sector.
  El nostre Espai Estudiant Empresa CETT-UB (E3), amb una important xarxa de relacions amb el sector, ajuda a l’alumne a posar en contacte amb les empreses del sector per a l’establiment d’aquests convenis de col·laboració.

 5. AVANCEM L’ADQUISICIÓ DE COMPETÈNCIES DIRECTIVES CLAU.

  Els masters incorporen noves metodologies per garantir el desenvolupament eficaç de les competències dels participants. Destaquen, per exemple, l'Outdoor Training (activitats a l'aire lliure per a la preparació de competències i habilitats directives), el Business Game (jocs de simulació empresarial) i el desenvolupament de casos d’estudi procedents de les principals escoles de negocis especialitzades en el sector turístic de tot el món. També destaquen les visites a institucions i empreses del sector i els exemples aplicats al territori, on es coneixen i analitzen “in situ” les pràctiques de gestió més eficaces.

 6. OFERIM UNA FORMACIÓ DE CARÀCTER INTERNACIONAL.

  La projecció internacional dels estudis que es poden cursar en el CETT es reflecteix en tres punts fonamentals: la presència de participants i docents de procedència internacional, d'activitats i mètodes d'aprenentatge amb aplicació en els principals escenaris turístics internacionals, i la mobilitat de grups docents i participants entre diferents universitats europees col·laboradores.

 7. SOM UNA UNIVERSITAT COMPROMESA AMB EL SECTOR.

  Els programes de Màster estan integrats per un equip de persones expertes i dinàmiques, unides per la passió per la formació i per la vocació turística, característiques que es tradueixen en la realització de foros on compartir visions, amb una revisió crítica i constructiva del desenvolupament turístic; en la recerca i determinació de solucions, i en la transmissió als nostres alumnes d'un esperit crític, que es tradueixi en aportacions innovadores, contribuint entre tots a construir un sector turístic més sostenible des de totes les perspectives.
  També amb aquesta finalitat realitzem diferents activitats, on destaquen els “Màster Events”: jornades monogràfiques sobre temes estratègics de l’actualitat turística.