OFERTA ACADÈMICA
Direcció de Restauració

En finalitzar aquest màster, l'estudiant obté la següent titulació: 

 

Màster Universitari en Direcció Hotelera i de la Restauració.

Especialitat en Direcció de la Restauració.


 B.OE. Resolució de 14 de novembre de 2014, de la Universitat de Barcelona, per la que es publica el pla d'estudis de Màster en Direcció Hotelera i de la Restauració.

Obtinguda la verificació del pla d'estudis del Consell d'Universitats, previ informe de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, així com l'autorització de la Comunitat Autònoma de Catalunya, i establert el caràcter oficial del Títol per acord del Consell de Ministres de 26 de setembre de 2014 (publicat en BOE de 18 d'octubre de 2014).