OFERTA ACADÈMICA
Grup CETT

Com ser un estudiant d'estada individual

Procediment i Documentació necessària:

Abans de venir

 • És necessari que hagis estat seleccionat per la teva universitat d'origen i que el *CETT hagi rebut la llista d'estudiants seleccionats.
 • Emplenar "on line" la Sol·licitud d'Acceptació d'estada temporal, apartat "Sol·licitud individual"
 • Enviar per correu postal a l'atenció de Dolors Salcedo (Av. Ca *Marcet, 36-38, 08035 Barcelona), la següent documentació:

 

  • Còpia de la sol·licitud d'Acceptació signada per l'interessat i la Universitat d'Origen.

  • *Curriculum Vitae

  • Fotografia grandària carnet d'identitat o passaport

  • Segur metge internacional que cobreixi qualsevol situació de malaltia o accident durant l'estada a Barcelona (imprescindible enviar-ho juntament amb els documents anteriors)

  • Una vegada tramitada la documentació l'estudiant haurà de rebre un Certificat d'Acceptació.

  • Abans d'arribar al *CETT: Serà necessari concertar cita prèvia amb Dolors Salcedo per poder elaborar l'horari de classes de manera personalitzada (dolors.salcedo@cett.es)
 • Elecció del cursos: caldrà posar-se en contacte amb dolors.salcedo@cett.es, per tal rebre informació de les assignatures i horaris

 Durant l'estada

 • Elecció dels cursos. Les assignatures a escollir *dependeran de les places disponibles.
 • Data límit per fer canvis d'assignatures: Final 1ª setmana d'inici del semestre.
 • Matriculació i signatura del documento
 • Accés al Campus Virtual

Carnets:

A l'inici del semestre l'estudiant disposarà de dos carnets:

 • Carnet UB: Per tenir-ho serà imprescindible presentar el Segur metge. Serà útil per visitar qualsevol biblioteca de les facultats de la Universitat de Barcelona, així com per inscriure's al Servei d'Esports de la mateixa.
 • Carnet *CETT: Necessari per agafar llibres en préstec de la biblioteca del *CETT. S'obtindrà directament en el Centre de Recursos (2ª planta), després de ser matriculat.

En finalitzar l'estada

Certificat de notes:

S'enviessin per correu 2 còpies del certificat a la universitat estrangera (una per a l'estudiant i una altra per a la universitat).

Terminis per fer la inscripció:

Us recomanem enviar aquesta documentació en les dates següents:

* Abans del 15 de juny (sol·licituds per al primer semestre- tardor-hivern)
* Abans del 15 de novembre (sol·licituds pel 2º semestre- primavera)

 

Asignatures:

 • Les assignatures són semestrals, a excepció dels idiomes que tenen caràcter anual i podran escollir-se en funció de les places disponibles.

 • Pots consultar l'oferta d'assignatures de l'oferta d'assignatures de la titulació de Grau en Turisme.

 • La distribució horària de les assignatures estarà disponible al juny.

Tipus d'assignatures:

  • Obligatòries
  • Optatives de Bloc Configurador (especialitat)
  • Altres Optatives

Tràmits:

Aquests són els passos a seguir per poder realitzar una estada temporal en nostre centro.

Cost del curs:

Els estudiants interessats a sol·licitar una estada acadèmica individual en el nostre centre assumeix el cost de les assignatures en les quals desitgin participar.

Aquest cost serà variable en funció del nombre total de crèdits escollits. Per a més informació contactar amb Dolors.salcedo@cett.es

En finalitzar l'estada la *EUHT *CETT_UB emetrà la Certificació Acadèmica corresponent com a resultat de l'aprofitament de l'estudiant.

Metodologia:

 • La metodologia està adaptada íntegrament als requeriments del nou Espai Europeu d'Educació Superior (EEES).

 • L'alumnat és avaluat mitjançant l'avaluació *contínua. No obstant això, també s'ofereix a l'alumnat amb dificultats per assistir regularment a totes les classes l'elecció de l'avaluació única.

 • El model de formació del *CETT