EDUCATIONAL
Grupo CETT

 

L'Alta Cuina i la Indústria Alimentària i de Col·lectivitats, amb les seves particularitats, constitueixen dos pilars i referents del sector culinari i gastronòmic.

 

En aquest sentit, l'estructuració del present grau amb aquestes mencions respon als canvis i necessitats detectades, i en particular, permet posar al mercat un títol d'alt nivell que permetrà als professionals del sector adquirir les competències i coneixements específics dels sectors relacionats; a través de la combinació d'un enfocament altament pràctic, l'excel·lència acadèmica i l'aprenentatge des de, cap i per al sector.

Direcció Culinària i Innovació en la Indústria Alimentària i de Col·lectivitats

Dotar l'estudiant de les competències necessàries per:

• Desenvolupar productes alimentaris innovadors amb el procés culinari més adequat i aplicant els estàndards de qualitat, salut i legislació alimentària requerits.

• Desenvolupar projectes d'innovació amb resultats òptims per a cobrir les necessitats del sector i que compleixin amb els requisits de legalitat establerta i complint amb objectius saludables.

• Analitzar el mercat i aportar productes adequats a la demanda existent detectant possibles oportunitats de mercat.

• Desenvolupar nous ingredients que responguin a necessitats de producció específiques.

 

• Dissenyar l'oferta gastronòmica adequada orientada a satisfer les necessitats adequades per a col·lectius amb requeriments alimentaris específics