OFERTA ACADÈMICA
Grup CETT

Competències Lingüistiques

El Grau, mitjançant la impartició d’assignatures optatives en anglès i l’ensenyament d’aquest idioma, garanteix l’assoliment d’un alt nivell (advanced B2>C1). Així mateix, també s’assoleix el coneixement d’un segon idioma.


En el cas de la Direcció Hotelera, el Pràcticum es realitzarà a les Empreses d’Aplicació del Grup CETT ubicades en el Campus CETT

  • HOTEL ALIMARA 4* 
  • ÀGORA BCN RESIDÈNCIA UNIVERSITÀRIA INTERNACIONAL

Les Empreses d’Aplicació Pràctica del Grup CETT són empreses reals que tenen com a particularitat l’alt grau de professionalitat i compromís del seu equip per la formació. Aquests professionals  que tenen les responsabilitats pròpies del seu càrrec  i les de tutors, actuen com a guies dels alumnes al llarg del seu aprenentatge pràctic, ajudant-los en l’adquisició de les competències necessàries per el seu desenvolupament professional a través de l’experiència planificada. Tot això, sempre sota l’acompanyament i col·laboració dels tutors de l’escola.