OFERTA ACADÈMICA
Grup CETT

PROGRAMES MOBILITAT ACADÈMICA: Erasmus I Convenis Bilaterals

Característiques del programa

Els programes de mobilitat acadèmica que s’ ofereixen als estudiants de l’ EUHT CETT-UB, dependran del pais de destí, així s’ofereixen convenis d’ intercanvi dins del Programa Erasmus a tots aquells països que estan dins de l’ Espai Europeu.

D’altra banda, i amb la finalitat d’ampliar les possibilitats dels nostres estudiants, s’estableixen també convenis d’ intercanvi bilaterals entre universitats de països de fora d’aquest Espai Europeu.

En ambdós casos les característiques que configuren la participació en aquests programes són les següents:

  • Període d’ intercanvi principalment d’un semeste, amb la possibilitat de prorrogar-lo un semestre més. 
  • Garantia de reconeixement acadèmic a la UB (CETT) de les assignatures realitzades i aprovades a la universitat estranjera.
  • Matrícula: L’estudiant ha d’estar matriculat al Grau en Turisme al CETT i a canvi estarà exempt del pagament de la matrícula a la universitat estrangera de la destinació, excepte petites taxes corresponents a assegurances a tercers, sindicats d’estudiants, etc.
  • Ajut econòmic proporcional a la durada en mesos de l’estada a la universitat (per cubrir una part de les despeses durant el període d’intercanvi) 

L’ accés als ajuts variarà en funció  de si es participa en un Programa Erasmus o en un Conveni Bilateral, en aquest últim cas no es poden optar als ajuts que otorga el Ministeri d’ Educació i Ciència, i la Comunitat Europea.

Cursos d’ idiomes oferts a l’estudiant ERASMUS abans de marxar a la universitat  europea d’acollida, o durant l’estada. S’ informarà a l’alumne via e-mail quan surti la convocatòria.   

Llistat d’ universitats per a fer estades acadèmiques

 

Veure Universitats estrangeres en un mapa mès gran 

  

 Ajuts per a la mobilitat d'estudiants

 
 Links d’interès