OFERTA ACADÈMICA
Grup CETT

Projectes Finals de Grau Internacionals

  • Projectes Finals de Grau Interuniversitaris d'àmbit Internacional
     
    L’EUHT CETT ofereix a l’alumnat la possibilitat de desenvolupar el Projecte Final de Grau participant en grups interuniversitaris en què estudiants de diferents països elaboren conjuntament un treball de recerca. Aquesta experiència els permet desenvolupar competències interpersonals i lingüístiques, a més de realitzar un aprenentatge amb una visió globalitzada dins l’àmbit de la recerca en el sector turístic, de manera que enriqueixen el currículum professional. La presentació d’aquests projectes finalitza amb un Students Final Meeting entre els participants d’ambdues universitats.
  • Estades en empreses Internacionals

    El Projecte Final de Grau també es pot vincular a una empresa amb la realització d’una estada internacional en un àmbit directiu durant el quart curs.