OFERTA ACADÈMICA

Metodologia

Els participants estan en contacte amb els reptes del sector que s’estudien i analitzen mitjançant diferents instruments, com l’estudi del cas. La metodologia d’aprenentatge es basa en la implicació activa de cada persona i l’ experiència i enriqueixement col·laboratiu que proporciona tot el grup.