OFERTA ACADÈMICA

Programa:

1º Competitive management Immersion module

Mòdul dels Fonaments del management i coneixement de l'entorn de la indústria hotelera i el sistema turístic:

 

 • Industry Hotel market and competitive environment
 • Marketing management for hospitaly business
 • Services Operations Management and developing new ways of managing the hotel business
 • Financial Accounting
 • Business Information Systems

2º Strategic Management and business tools module

Mòdul sobre les Claus actuals per a la creació de valor i plantejament estratègic en el negoci hoteler

 

 • Strategic Initiatives, operational strategies, and tactics  in hospitality industry
 • Business and international strategy
 • Advanced marketing and communication strategies in Hospitality Industry
 • Financial keys for the development of hotel business and implementation of corporate strategies
 • Smart management and business intelligent 

3º Sustainable Business development  and engaging staff module

Mòdul sobre els Instruments per abordar la transformació empresarial i  construcció dels pilars del lideratge necessari per a la implantació de les estratègies corporatives

 

 • Underlying processes and control indicators for the implementation of the business strategy
 • Corporate governance
 • Risk management in the hotel business
 • Hotel business development and corporate social responsibility
 • Executive personality and leadership