CETT I EMPRESA
Premis emprenedors

Bases edició 2017-2018

Què cal presentar

Els participants hauran d’omplir el formulari de sol·licitud de participació correctament complimentat entre l’ 1 de juny de 2017 i el 8 de gener de 2018, i hauran d'adjuntar al formulari la documentació següent:

- Per a les persones físiques que presentin un projecte:

  • Còpia del DNI de les persones que presenten el projecte
  • Currículum

- Per a la presentació del projecte empresarial d'una empresa ja constituïda: 

  • Còpia del DNI de les persones físiques que realitzen la inscripció
  • Còpia del NIF de l’empresa
  • Còpia de documentació pública acreditativa de la representació o dels poders amb els que actua
  • Còpia de l’escriptura de constitució i de les modificacions posteriors que hagi sofert

Procediment de Selecció

ETAPA I

  • Presentació d’idees innovadores amb la documentació requerida

Inici: 1 de juny de 2017
Finalització: 8 de gener de 2018

  • Selecció d'idees

Per delegació del jurat, un primer equip tècnic format pel director de formació de CETT-UB, el director de recerca de CETT-UB, un representant de CETT Consultors i el director de la Fundació Gaspar Espuña – CETT, duran a terme la selecció d'idees, triant aquelles que considerin més responsables, innovadores, econòmicament viables i ofereixin productes o serveis vinculats als àmbits de turisme, hoteleria i/o gastronomia.

En aquesta primera etapa els participants podran ser requerits per a que realitzin un Elevator Pitch.

Les idees preseleccionades rebran la notificació la primera quinzena de febrer de 2018.

 

ETAPA II

  • Desenvolupament i presentació del projecte d'empresa

Els participants preseleccionats hauran de realitzar un pla d'empresa, que posteriorment hauran de presentar davant d’un equip tècnic. La data límit d’enviament del pla d’empresa és el 28 de març de 2018.

El projecte s'haurà d’adjuntar en format PDF a través d’un enllaç web que els organitzadors del concurs indicaran als candidats preseleccionats. El projecte constarà de dos documents: el pla d’empresa i una síntesi del pla d’empresa no superior a les 5 pàgines. S’hauran d’adjuntar els dos documents per separat, i els noms dels documents hauran de ser: nomdelprojecte, en el cas del pla d’empresa, i nomdelprojecte_sintesi en el cas de la síntesi.

Selecció dels projectes finalistes

En aquesta segona etapa, un equip tècnic especialitzat, format per especialistes dels següents àmbits: economia, finances, màrqueting, aspectes jurídics, qualitat, medi ambient i creació d’empreses, durà a terme, per delegació del jurat, la selecció dels projectes finalistes. En aquest procés, els candidats hauran de fer una presentació oral del seu projecte davant d'aquest equip tècnic especialitzat. Aquesta presentació, d’una durada màxima de 10 minuts, tindrà lloc a començaments de maig de 2018.

La notificació dels projectes finalistes es realitzarà a mitjans del mes de maig de l'any 2018. 


ETAPA III

Els projectes seleccionats com a finalistes passaran a ser valorats pel jurat. Els finalistes també hauran de defensar oralment el seu projecte davant d'aquest jurat final, durant la segona quinzena del mes de maig. El jurat final, un cop escoltats els candidats i analitzat l'informe de l'equip tècnic especialitzat, escollirà els tres projectes que consideri mereixedors dels premis.


El premi es lliurarà en un acte públic durant el mes de juny de l'any 2018.