OFERTA ACADÈMICA
Grup CETT

Des de l’EUHT CETT-UB es realitzen accions al llarg de tot l’any amb l’objectiu d’informar i orientar als futurs alumnes sobre els estudis de Grau de Turisme. Entre aquestes destaquen:


Informacions personalitzades

Sessions informatives en els centres de secundària que sol·liciten aquesta informació a la UB o directament a la EUHT CETT-UB

Jornada de portes obertes

Participació en el Saló de l’Ensenyament


L’escola ha previst, també, aquests mecanismes que s’exposen a continuació:

a) Pàgina web amb informació orientada als estudiants presents i futurs.

b) Programa d’acollida i xerrades informatives als alumnes de nou ingrés.

c) Jornades explicatives pels actuals alumnes.

d) Guia acadèmica del pla d’estudis.

e) Jornada de portes obertes i de captació d’estudiants.

f) Reunions informatives específiques.

g) Informació via correu electrònic per antics alumnes de la Universitat.


A més a més de les accions realitzades per l’EUHT CETT-UB, com a centre adscrit de la Universitat de Barcelona, els alumnes o futurs alumnes de l’EUHT CETT-UB també poder informar-se a través de les accions del Servei d’Atenció a l’Estudiant de la Universitat de Barcelona:

http://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/estudiar_UB/futurs_estudiants/futurs_estudiants.html?