OFERTA ACADÈMICA
Direcció de Qualitat i Medi Ambient

Durada

Període lectiu: d'octubre de 2017 a juny de 2018.
Entrega del Projecte Final de Màster: fins setembre de 2018.
Horari: Dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 16.00 a 19.00.(*Horari Provisional)