OFERTA ACADÈMICA
Gestió Turística del Patrimoni Cultural i Natural

Durada

Període lectiu: d’octubre de 2017 a juny de 2018
Lliurament del Projecte Final de Màster: 
juny/setembre de 2018
Horari: Dimarts, dimecres i dijous, de 18.00 a 21.00 h (*Horari Provisional)
Idioma: Castellà