OFERTA ACADÈMICA
Gestió Turística de les Destinacions Urbanes

Durada

Període lectiu: d’octubre de 2017 a juny de 2018
Lliurament del Projecte Final de Màster: 
juny/setembre de 2018
Horari: Dimarts, dimecres i dijous, de 18.00 a 21.00 h(*Horari Provisional)
Idioma: Castellà