anonymous

GUIA DE L'ESTUDIANT
EU CETT-UB

Acreditació del nivell B2 de Llengua Estrangera

La Generalitat de Catalunya ha determinat que tots els estudiants universitaris que inicien els estudis de Grau el curs 2014-2015 hauran d'acreditar el nivell B2 d'alemany, anglès, francès o italià en finalitzar ets seus estudis de grau.

El programa Parla3 ofereix ajuts a estudiants que inicien per primera vegada estudis de grau el curs 2014-2015 en endavant i estudiïn l'idioma a centres oficials o universitaris com l'Escola d'Idiomes Moderns.

En els links d'aquesta pàgina trobaràs tota la informació addicional necessària per a que valoris la teva situació abans de la finalització dels estudis.