anonymous

GUIA DE L'ESTUDIANT
EU CETT-UB

Ajuts Financers i Beques

BECA GENERAL I DE MOBILITAT

El Ministeri d’Educació Cultura i Esport convoca cada curs acadèmic per als estudiants universitaris de grau, de primer i segon cicle, i de masters oficials la beca de caràcter general. La so.licitud d’aquesta beca es realitza per internet a través de l’adreça següent:

Per a més informació clickeu  aquí (Pendent de publicació)

Els alumnes sol.licitants d’aquesta beca han de lliurar a la Secretaria del Centre abans del 20 d’octubre, el resguard de beca, per tal d’aplicar-li la matrícula condicional com a becari.

BECA DEL MINISTERI D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS DE COL.LABORACIÓ EN DEPARTAMENTS

Aquesta beca està destinada als estudiants de l’últim curs de grau amb 180 crèdits superats que vulguin iniciar-se en les tasques d’investigació directament vinculades als estudis que cursin. Trobareu més informació a:

Per a més informació clickeu aquí (Pendent de publicació)

BEQUES DE COL.LABORACIÓ DE LA UB I AJUTS PER A ACTIVITATS EPECÍFIQUES

La UB ofereix als seus alumnes la possibilitat de realitzar tasques de col.laboració en diferents unitats i centres de la UB i en entitas externes que tenen assignats convenis de col.laboració amb la UB. Els estudiants reben, a canvi, un ajut econòmic i són donats d’alta a la Seguretat Social. Les beques de col.laboració són una oportunitat de formació complementària tant acadèmic com personal per als estudiants que cursen estudis a la UB en règim d’ensenyament oficial.

Per a més informació clickeu aquí

BECA ESTUDIS

 

FUNDACIÓ

GASPAR ESPUÑA-CETT

Per poder lliurar la Beca Estudi de la Fundació Gaspar Espuña-CETT, hauràs de sol.licitar dia i hora a través del campus virtual:

-      Alumnes de 2n, 3r i 4art curs: del 18 al 29 de setembre de 2017.

-      Alumnes de 1r curs: del 2 al 20 d'octubre de 2017.

Per a més informació clickeu aquí

BECA MOU-TE

 

FUNDACIÓ

GASPAR ESPUÑA-CETT

Destinada a fomentar la mobilitat i la internacionalització dels estudiants, per a la realització parcial d'estudis universitaris a l'estranger en una de les universitats amb les que l'EUHT té convenis bilaterals/ERASMUS.

Per a més informació clickeu aquí

ALTRES BEQUES

 

FUNDACIÓ

GASPAR ESPUÑA-CETT

Altres beques de la Fundació Gaspar Espuña-CETT.

Per a més informació clickeu aquí

AJUTS FINANCERS

El CETT té acords amb diverses entitats financeres.

Per a més informació clickeu aquí