anonymous

GUIA DE L'ESTUDIANT
EU CETT-UB

Descomptes i Ajuts Familiars

Aquests descomptes i/o ajuts familiars no son acumulatius.

Els descomptes i/o ajuts familiars son sempre sobre les quotes del curs (no inclouen la matricula, ni taxes de la UB).

No es renoven automàticament d’un curs acadèmic a l’altre. Cada curs l’alumne ha de tornar a presentar la documentació.