anonymous

GUIA DE L'ESTUDIANT
EU CETT-UB

Modificació de Matricula


MODIFICACIONS MATRÍCULA 2N SEMESTRE

Excepcionalment i únicament per motius laborals s'acceptarà un  canvi de grup d’assignatures. presentant certificat de l'empresa on consti l'horari laboral.


Un cop formalitzada la matrícula, l’alumne podrà sol·licitar algun canvi per error en el procés de matrícula durant aquests dos períodes:

- del 24 al 28 de juliol (període de resolució abans del 12 de setembre).

- del 12 al 15 de setembre (període de resolució 20 de setembre).

És fins aquest moment, on l’alumne pot sol·licitar la supressió d’alguna assignatura. Posteriorment , no s’eliminaran assignatures de la matrícula.


Es poden sol·licitar les següents modificacions, omplint els següents formularis:

  • Canvi de grup de curs. S’ha d’adjuntar l’original i fotocòpia del contracte laboral que justifiqui el canvi.
  • Canvi de grup d’assignatures.  Només s’efectuaren canvis de grup  d’assignatures,  per motius laborals. L’alumne ha de presentar original i fotocòpia del contracte laboral.
El formulari de modificació juntament amb la documentació pertinent, s’ha de presentar a Secretaria qui procedirà a la tramitació, comunicant-vos la resolució de la sol·licitud via campus.