anonymous

GUIA DE L'ESTUDIANT
EU CETT-UB

Tutors de GrupGRAU DE CIÈNCIES CULINÀRIES I GASTRONÒMIQUESA continuació es relaciona els diferents professors/es que han estat designats com a Tutors/es de cadascun dels grups de classe d'aquesta titulació per al curs 2017-18
Coordinadors acadèmics:

Campus de l’alimentació:  Josep Boatella

ESAB: Roser Romero del Castillo

CETT: Vinyet Capdet