anonymous

GUIA DE L'ESTUDIANT
EU CETT-UB

Quan has de matricular-te?


La matrícula es realitzarà online el dia 27 de juliol segons l'ordre de matricula. L'aplicació restarà activa fins les 23.30 h. L'horari d'atenció telefònica de Secretaria Acadèmica serà de 9:30h a 17:45h.

Desde l'escola s'habilitarà una aula d'informàtica perque en el cas que estiguis interessat puguis realitzar la teva matrícula al centre.

L'ordre de matrícula s'ha confeccionat tenint en compte els següents criteris:

1r Alumnes que han assolit entre 183 i 180 crèdits.
2n Alumnes que han assolit entre 179 i120 crèdits.
3r. Alumnes que han assolit entre 119 i 60 crèdits.
4rt Alumnes que han assolit entre 59 i 0 crèdits

En  cadascun d'aquests trams, primer es matricularan els alumnes que han aprovat totes les assignatures matriculades el curs 16/17. Quan hi ha un grup d'alumnes que tenen el mateix nombre de crèdits, aquests s'han endreçat segons la mitjana aritmètica de l'expedient.POTS CONSULTAR L'ORDRE DE MATRÍCULA <AQUÍ>