anonymous

GUIA DE L'ESTUDIANT
EU CETT-UB

Bonificacions

Els alumnes que sol·licitin les exempcions o bonificacions que s’estableixen en el Decret de Preus de la Generalitat de Catalunya (pendent de publicació curs 17/18), sempre han d’abonar la taxa de Serveis Específics, suport a l’aprenentatge de la UB i pot obtenir un descompte total o parcial del preu per crèdit de les taxes de la UB.