anonymous

GUIA DE L'ESTUDIANT
EU CETT-UB

Pla d'emergència


El Centre disposa d’un Pla d’Emergència que preveu l’evacuació total o parcial de l’edifici en qualsevol situació de risc

  • En cas de detectar-se una situació d’emergència cal comunicar-ho automàticament a la Recepció del Centre, situada a la planta baixa de l’edifici, especificant clarament el que passa i concretant el lloc.
  • El Coordinador d’Emergències donarà les ordres oportunes en el cas d’una evacuació parcial o total de l’edifici.
  • Els alumnes mantindran la calma, obeint totes les ordres que provinguin del Coordinador d’Emergència o dels respectius Responsables de Planta designats a aquest efecte.
  • En cas d’evacuació cal evitar córrer o cridar per a no provocar situacions de pànic, no desitjades, així com tampoc és permès retornar per recollir objectes personals.
  • En qualsevol cas, està PROHIBIT utilitzar els ascensors / muntacàrregues de l’edifici.
  • Les vies de sortida sempre seran les ESCALES laterals de l’edifici, fins a la porta de sortida exterior de cadascuna d’elles.
  • En sortir de l’edifici, cal retrobar-se de forma conjunta a l’explanada d’aparcament de cotxes, situada davant de l’edifici del CETT, i en cap cas es pot retornar a lloc d'inici sense l'autorització del Coordinació d'Emergència.