anonymous

GUIA DE L'ESTUDIANT
EU CETT-UB

Campus Virtual


El Campus Virtual del CETT és una eina imprescindible per a la comunitat que permet la gestió de diferents informacions en línia a més de les pròpies aplicacions que la defineixen com a Campus Virtual, des de l'actualització dels continguts dels diferents llocs web del Grup CETT a la consulta i sol · licitud d'ofertes laborals a la Borsa Laboral o de Pràctiques de l'Espai Escola Empresa (E3).

Aquest Entorn Virtual d'Aprenentatge està dissenyat de cara a cobrir una sèrie de necessitats per donar suport a la formació ja sigui de modalitat presencial, semipresencial o a distància. Entre les eines disponibles destaquem les següents:

 

Al marge superior:

CORREU:  és l'eina de missatgeria personal i disponible per a tots els integrants de la comunitat CETT. El seu funcionament és similar a altres missatgeries: amb opció a adjuntar fitxers, gestionar els missatges en carpetes, controlar si els missatges enviats han estat llegits, esborrar missatges no llegits pel destinatari de la seva bústia, rebre un avís de missatges nous a una adreça de correu externa al campus, entre d'altres.

AGENDA que permet portar el control de les activitats personals o d'aquelles que ens marquin els professors, els gestors acadèmics o notificació d'esdeveniments del centre.

 

Al marge esquerre:

AULA VIRTUAL independent per a cada assignatura és un espai compartit pels professors que la imparteixen i els alumnes participants. S'organitza en sis espais:

·        Programa: Accés a la programació de l'assignatura on es detalla la metodologia, temari i avaluació a seguir, entre d'altres.

·        Continguts: espai pensat per a la publicació del material de suport a l'aprenentatge dels alumnes. El material pot ser divers d'entre les modalitats en línia: documents en diferents formats (text, presentacions, ...), vídeos, àudios o enllaços a llocs web externs. També es presenten els enunciats de les activitats i en ells, es troba el canal per lliurar.

·        Comunicació: accés a eines de comunicació com xat de l'aula i fòrums.

·        Avaluació: Consulta de les notes d'avaluació continua.

·        Espai col · laboratiu: Espai concebut per al treball col · laboratiu dels estudiants. El professor és qui gestiona els grups perquè disposin d'un entorn privat per compartir material, crear i gestionar fòrums i comunicar-se més ràpidament entre els integrants del grup. Els alumnes es converteixen en gestors del seu propi espai

·        Participants: Llista de professors i alumnes participants en l'assignatura. Des d'aquest espai també s'accedeix a un enllaç directe al correu del campus de les persones de la llista, o la possibilitat de fer un xat amb aquelles connectades.

ESPAI DE L'ESTUDIANT: des d'on es permet consultar informació relativa a la gestió acadèmica: calendari, horaris, pla docent... L'estructura és variable segons el pla formatiu de què es tracti.

CONTACTES:  Permet crear grups de persones per a enviar correus independentment dels formalitzats des de la pròpia eina de correu.

Altres aspectes a destacar són la possibilitat de presentar els materials en diversos idiomes, la personalització dels continguts de la pàgina d'inici segons pla d'estudis, accés al fons bibliogràfic del centre de recursos, consulta de la borsa de pràctiques i laboral i algunes aplicacions de secretaria virtual.

Trobaràs informació addicional en l'apartat "Àrea TIC" al bloc "Serveis" (marge esquerre del campus).