anonymous

GUIA DE L'ESTUDIANT
EU CETT-UB

Career Services


L’Espai Career Services està format per un equip de cinc professionals que orienta i ajuda l’alumnat al llarg dels seus estudis, i li facilita el contacte amb les millors empreses per tal d’afavorir-ne el desenvolupament professional i la futura inserció laboral.

Els serveis que ofereix a l’alumnat són:

Orientació professional: Des de Career Services s’ofereix un servei individualitzat d’orientació als estudiants, que s’inicia en el moment de la inscripció al centre i té continuïtat al llarg de la trajectòria professional

Pràctiques professionals: Career Services gestiona i coordina l’assignatura del Pràcticum, els programes de carrera i les beques específiques amb l’empresa (Fem Talent) i els Projectes Final de Grau a l’empresa, amb la cerca de les propostes més idònies per a cada alumne, la  formalització dels convenis i la realització del seguiment, la tutorització i la supervisió en l’avaluació final.

Borsa de Treball: És un servei exclusiu que s’ofereix a l’alumnat, als membres de CETT Alumni (Associació d’Antics Alumnes del CETT) i a les empreses. Permet sol·licitar una  entrevista d’orientació personalitzada, així com la consulta a través del Campus Virtual de les demandes laborals del sector i la inscripció a les ofertes d’interès. A més, els membres de CETT Alumni poden consultar el directori professional, fet que facilita el contacte  continu i la possibilitat d’ampliar les xarxes de contactes professionals (promoció de Networking). En el cas de l’alumnat, es potencien les ofertes compaginables amb els estudis.

Estades internacionals: L’alumnat pot realitzar les pràctiques professionals o el Projecte  Final de Grau en empreses dins l’àmbit internacional. Des de Career Services s’afavoreix i es potencia la realització de plans de carrera, internships, projectes de cooperació, beques, demandes i ofertes laborals

Relació Universitat-Empresa: Atès que la relació entre les empreses i la universitat és un factor clau per a un millor coneixement i per al desenvolupament professional de l’alumnat, des del departament es lideren activitats com ara el Consell Assessor Universitat-Empresa CETT-UB, visites a empreses, xerrades d’experts, sessions d’orientació, conferències… destinades a apropar l’empresa a la universitat. Una de les accions anuals que s’organitzen és la Trobada Escola+Universitat+Empresa, que, amb la participació d’unes 50 empreses del sector, s’ha convertit en un workshop de referència. + informació

Anualment, el CETT rep més de 1.400 demandes laborals destinades a l’alumnat i antic alumnat, i es signen uns 700 convenis de col·laboració amb les principals empreses del sector.