anonymous

GUIA DE L'ESTUDIANT
EU CETT-UB

Centre de Recursos

És l’espai que el CETT posa a la vostra disposició i del professorat per a la consulta i l’estudi. 

Es troba situat a la quarta planta de l'edifici i el seu accés és des de la tercera planta, utilitzant les escales que queden a la vostra esquerra en sortir dels ascensors

Horari: de 8.15 a 21 h. de dilluns a divendres. Els serveis s’acaben un quart d’hora abans del tancament del centre.

Durant les Vacances de Nadal, Setmana Santa i estiu, el servei queda reduït. 

Per a la utilització del Centre, cal tenir el carnet d’alumne del CETT o de la Universitat de Barcelona.

En el  Centre de Recursos hi ha un important fons documental, així com també tot un seguit d’eines informàtiques i telemàtiques destinades a l’aprenentatge.


Serveis

 • Servei de consulta personal o a través del Campus Virtual, on trobaràs el catàleg informatitzat.

 • Servei de fotocòpies.
   
 • Internet: Tots els ordinadors tenen accés lliure a Internet, fent la reserva prèvia a la llista que hi ha al taulell. El temps màxim per alumne és d’una hora. Et recordem també que posem Internet a la teva disposició com a eina per a la teva formació. És per això que el xat no hi està permès.

 • Servei de préstec: Els usuaris poden treure en préstec 3 documents (independentment del suport), durant 10 dies. El material deixat en préstec ha de ser retornat dins el termini establert, el retard en la devolució serà motiu de sanció:

  • Les sancions consistiran en el bloqueig del carnet d’usuari durant un període d’una setmana per dia de retard. Quan un usuari acumuli tres sancions, el següent bloqueig tindrà una durada de 6 mesos, independentment dels dies de retard en la seva devolució.

  • Les sancions consistiran en el bloqueig del carnet d’usuari durant un període d’una setmana per dia de retard. Quan un usuari acumuli tres sancions, el següent bloqueig tindrà una durada de 6 mesos, independentment dels dies de retard en la seva devolució.

  • En cas de pèrdua o deteriorament l’usuari haurà de restituir l’obra prestada per un exemplar de la mateixa edició. En cas de trobar-se exhaurida n’haurà d’adquirir una de característiques similars, que li serà proposada pel personal de Centre de Recursos. Fins que això no es compleixi, no podrà utilitzar el servei de préstec.

  • La no devolució reiterada comportarà la suspensió definitiva de la condició d’usuari d’aquest servei.

  • Si s’ha de renovar el carnet per pèrdua el seu cost serà de 4 euros.
Per a més informació podeu consultar la pàgina web del Centre de Recursos