anonymous

GUIA DE L'ESTUDIANT
EU CETT-UB

Serveis de Sistemes i Tecnologies de la Informació


Els Serveis de Sistemes de Tecnologia de la Informació (STI) posa a l’abast dels alumnes un ventall d’eines de suport a la formació, tant a nivell de maquinària com programari: eines d’auto aprenentatge, Internet, eines d’ofimàtica bàsiques i avançades, eines especialitzades de gestió de l’empresa turística, sistemes de reserves...

L'estudiant té a la seva disposició un total de 4 espais habilitats amb tecnologia que són les aules 1.6, 1.7, 4.1 i Centre de Recursos, amb PC’s, servei d’impressió, multimèdia, Internet, vídeo, audio...

Cal consultar prèviament els horaris de disponibilitat dels ordinadors en els corresponents taulells (portes d’accés a les aules i mostrador del Centre de Recursos).

Per poder utilitzar els serveis dels ordinadors cal que l’alumne disposi d’un Codi d’Accés. La utilització indeguda d’aquest codi suposarà la baixa de l’alumne com a usuari de les aules.

Assistència tècnica immediata: Qualsevol problema que tinguis amb els recursos informàtics cal que et dirigeixis al responsable del Centre de Recursos. Si la persona de contacte del Centre de Recursos no et pot resoldre el problema, ella mateixa es posarà en contacte amb el departament de STI per intentar trobar la solució.

Per a qualsevol problema tècnic amb el Campus Virtual podeu enviar un missatge a STI (Ajuda tècnica) des de l'enllaç "Contactar amb gestió".

Els ordinadors del Centre estan destinats a donar suport a la formació i en cap cas a usos personals.