anonymous

GUIA DE L'ESTUDIANT
EU CETT-UB

Modalitats de pagament


L'alumne pot triar una de les modalitats de pagament que s'assenyalen a continuació:

PAGAMENT ÚNIC de l’import del curs


Un cop pagada la matrícula l'import restant del curs (sense incloure les taxes) es pot fer efectiu en un únic pagament. Aquesta modalitat comporta un 5% de  descompte sobre aquest import. Un cop formalitzada la matrícula l'alumne ha de posar-se en contacte amb el Departament d'Administració (1a planta) – Sra. Ana Ortega  administracio.grupcett@cett.cat, i indicar que vol optar a aquest tipus de pagament.
Un cop comunicat, l'alumne té fins la primera setmana de setembre per realitzar el pagament. Un cop passada la data, ja no s'acceptarà cap més pagament únic.

Els alumnes de nou accés matriculats durant la convocatòria de setembre, podran efectuar el pagament únic fins a l'última setmana d'octubre.

Durant el mes d'octubre es girarà un rebut bancari en concepte de Taxes UB, amb previ avís a l'estudiant mitjançant un correu al Campus Virtual. Per aquest motiu, és imprescindible que l'escola disposi de les vostres  dades bancàries, que es facilitaran a través del document SEPA oficial de l'escola. Als alumnes de nou accés, aquest document serà facilitat per la Secretaria Acadèmica en el moment de formalitzar la matrícula, i és imprescindible entregar-lo el mateix dia de la matríula, degudament omplert i signat. Als alumne que ja han realitzat cursos durant anys anteriors, poden descarregar el document a través d'aquest link o solicintant-ho al Departament d'Administració

Els estudiants que facin una modificació de matrícula que generin canvis en l'import del curs, hauran de fer efectiva la diferència en un únic pagament, amb idèntiques condicions amb les que han abonat la resta del curs. En el cas d'haver una modificació, es generarà un segon rebut de taxes amb import calculat segons els crèdits ampliats.

PAGAMENT EN MENSUALITATS de l'import del curs


Un cop pagada la matrícula l’import restant del curs es pot fer efectiu fraccionant-lo en 10 mensualitats de setembre a juny ambdós inclosos. En cas de ser alumne de nou accés al setembre, les mensualitats es veuran reduïdes en 8 o 9, segons la data de matriculació El cobrament serà mitjançant un rebut bancari, pel que és imprescindible que l'escola disposi sempre de les vostres dades bancàries actualitzades. El cobrament de cada quota serà durant la primera setmana de cada mes, excepte la primera quota de setembre, que serà a mitjans de mes, una vegada començat el curs.

Durant el mes d’octubre es girarà un rebut bancari en concepte de Taxes UB, amb previ avís a l'estudiant mitjançant un correu al Campus Virtual.

Els estudiants que facin una modificació de matrícula que generin canvis en l'import del curs, hauran de fer efectiva la diferència repartida entre les mensualitats pendents d'abonar. En el cas d'haver una modificació, es generarà un segon rebut de taxes amb l'import calculat segons els crèdits ampliats.

Si un alumne finalitza la carrera durant el mes de febrer i vol sol·licitar el títol però encara no ha abonat la totalitat del curs, haurà de passar pel Departament d'Administració o enviar un correu a administracio.grupcett@cett.cat per abonar l'import pendent o bé sol·licitar-lo un cop finalitzi el curs.