anonymous

GUIA DE L'ESTUDIANT
EU CETT-UB

Entrega

Per al correcte compliment del procés administratiu de lliurament del TFM, s'han de tenir en compte els següents elements:

  • L'alumne ha de ser qui "pugi" al Campus Virtual cadascun dels documents en la seva carpeta de TFM creada a aquest efecte en aquesta assignatura. Consulteu la Guia de lliurament per gestionar la pujada de documents del TFM al Campus Virtual.
  • Els TFM vinculats a organització pública o privada mitjançant Conveni de Col·laboració es consideren per defecte projectes confidencials pel que, encara que l'alumne seguirà el mateix procés de lliurament que qualsevol altra tipologia de TFM ( "pujada" al  campus), la visualització del projecte estarà restringida. Només podran consultar temporalment els materials dels correctors del TFM, així com els coordinadors del màster.

a. Dates de lliurament

Per a la correcta gestió i desenvolupament d'aquesta assignatura, i tenint en compte les diferents possibilitats que té l'alumne / a per a la seva realització, s'han establert les següents dates de lliurament del projecte:

Primer quadrimestre: 6 de febrer de 2017 (només podran lliurar el TFM en aquesta data aquells alumnes que siguin repetidors o els que no van matricular el projecte en el curs anterior).

Segon quadrimestre:

  • 1r lliurament: 12 de febrer 2018.

  • 2n lliurament: 18 de juny de 2018 i 19 setembre de 2018 (Entrega alumnes RD: 4 de maig de 2018)

NOTA: Els projectes suspesos que optin a reavaluació hauran de lliurar els documents corregits 2 setmanes després de la publicació de notes.

Durant el període de vacances de l'equip docent no es realitzaran tutories.

b. Requeriments formals

Els idiomes en els quals es pot dur a terme el TFM són: castellà i català
Els documents del TFM s'han d'ajustar als requeriments estipulats, tant pel que fa al format (tipus de lletra i mida, interlineat, marges, figures i taules, etc.) com a les cites del text i l'elaboració de la llista de referències. És per això estrictament necessari consultar i seguir el Manual de redacció.

c. Requisits tècnics - suports

Els diversos documents de lliurament i defensa del TFM han de complir els requisits tècnics:

Document de lliurament[1]

Requisits tècnics

Memòria TFM

Format PDF

Article

Format PDF

Presentació de defensa

Format PPT, PREZI…


[1] Atenció: S'ha d'evitar signes de puntuació, accents i títols massa extensos per facilitar la pujada de documents al Campus Virtual.