anonymous

GUIA DE L'ESTUDIANT
EU CETT-UB

Perfils Professionals de Sortida

E-Tourism: Estratègies de Marketing i Comercialització on-line

El sector turístic ha adoptat des dels seus orígens tot el potencial que Internet aporta per augmentar la rendibilitat de les empreses i organitzacions turístiques. A més, tant el sector turístic com el tecnològic són els dos de major creixement mundial, encara en aquesta època de crisi, convertint-se així en una aposta de futur socialment parlant. Sens dubte, la sinergia entre els dos sectors permetrà ajudar a superar aquest període de crisi. 

Aquesta confluència de factors exigeix que les organitzacions turístiques (empreses i entitats) contemplin la plena incorporació de les estratègies i eines associades a internet, des dels llocs webs fins a les xarxes socials (social media), en els seus plans de màrqueting, de comunicació i de comercialització, principalment, per millorar i potenciar la seva competitivitat, com a eina "virtual" de venda. 

En conseqüència, i per a l'aprofitament d'aquest potencial, també cal que les organitzacions comptin amb professionals que sàpiguen optimitzar aquestes eines, incorporant en les seves estratègies i plans d'acció corresponents, generant una creixent demanda d'aquests professionals amb competències en els dos camps de coneixement . 

En aquest sentit, la realitat del sector ajuda a aquesta proposta formativa, ja que a nivell professional s'està produint una demanda d'experts qualificats que no s'està cobrint de forma efectiva. En aquest cas, perfils professionals vinculats al "comerç electrònic", "community manager", "web design", "usability", "SEO manager", "SEM manager", la intermediació en línia, l'analítica web, la reputació on line i similars, són molt sol · licitats per les organitzacions turístiques per a la seva incorporació immediata, ja sigui en les seves àrees de màrqueting, comercialització, xarxes socials, comunicació, o en consultories especialitzades en aquests àmbits. 

Les sortides professionals a les que poden optar els participants d'aquest àmbit d'especialització es centren en càrrecs i funcions a desenvolupar en els següents departaments de les empreses, les entitats i les destinacions turístiques: 

  • Departament de Màrqueting 
  • Departament de Comunicació 
  • Departament Comercial 
  • Departament d '"e-Business" 
  • Departament de Comercialització electrònica 
  • D'altra banda, també poden desenvolupar-se com a "consultor" o crear el seu propi negoci, com "emprenedor", dins del sector turístic.