anonymous

GUIA DE L'ESTUDIANT
EU CETT-UB

Perfils Professionals de Sortida

Direcció de Restauració

La restauració col · lectiva, dins el sector general de la restauració, és la que ha experimentat major creixement en els últims anys. Aquest fet crea la necessitat d'adaptar i capacitar els directius i professionals del sector per a un mercat en constant evolució, marcant nous estils de gestió adaptats a diferents col · lectius del mercat: el sanitari, el de l'ensenyament, el de l'empresa, i el de la restauració de l'oci. 

Cada vegada són més les persones que mengen fora de casa, de manera que el subministrament d'aliments i la higiene d'aquests centres és de gran importància; a més és imprescindible assegurar la qualitat i varietat dels menús, havent millorat la seva qualitat en els últims temps. 

L'especialitat de Restauració està especialment dissenyada per a que els seus participants puguin afrontar els reptes i oportunitats que comporta la introducció o promoció professional en el sector de la restauració comercial i per a col · lectivitats, tots dos en plena expansió. S'aborden els factors claus d'èxit d'aquest tipus de negocis com ara qualitat, preu, seguretat, control de costos, gestió de proveïdors, entre d'altres; i es dota als participants de les competències directives clau per al seu correcte desenvolupament i execució. 

Les sortides professionals més importants referides a aquest àmbit són: 

  • Director / Gerent d'empreses o grups hotelers. 
  • Responsables de departaments corporatius de cadenes hoteleres. 
  • Caps de divisió hotelera de grups empresarials. 
  • Direcció hotelera. 
  • Director / Gerent d'Empreses de Restauració. 
  • Responsable de divisió en Aliments i Begudes (Food & Beverage). 
  • Supervisor operatiu de centres de col·lectivitats.