anonymous

GUIA DE L'ESTUDIANT
EU CETT-UB

Perfils Professionals de Sortida

Direcció Hotelera

El sector turístic s'ha convertit des de fa dècades en un dels sectors fonamentals en el desenvolupament social i econòmic del nostre país. Dins d'ell, el sector hoteler, peça clau de l'activitat turística és un dels que ha experimentat un major creixement en els últims anys. 

Immers en un entorn inestable que es transforma a gran velocitat i en què la incertesa és elevada, el cicle de vida dels productes és cada vegada més curt i el client mostra majors nivells d'exigència. El sector demanda permanent professionals formats per actuar en un mercat en constant evolució, capaços d'adoptar estils de gestió moderns en organitzacions més complexes amb una creixent tendència a la concentració. 

Les sortides professionals més importants referides en aquest àmbit d'especialització són: 

  • Responsable departamental en hotels.
  • Director / Gerent d'empreses o grups hotelers.
  • Responsable corporatius en cadenes hoteleres. 
  • Direcció hotelera.