anonymous

GUIA DE L'ESTUDIANT
EU CETT-UB

Perfils Professionals de Sortida

Gestió Turística de Destinacions Urbanes

L'objectiu d'aquest àmbit d'especialització, és preparar professionals experts en la gestió del turisme urbà. 

Actualment, les destinacions urbans són els principals receptors de turisme del món, tant les petites ciutats com les grans metròpolis ofereixen una gran quantitat i diversitat de productes i serveis turístics adaptats a tot tipus de demandes, constituint l'escenari per excel · lència del turisme del segle XXI . New York, París o Londres, o Istanbul Rio de Janeiro o Barcelona, per citar només alguns models d'èxit, esdevenen actualment una icona i un focus d'atracció turística per a qualsevol ciutadà del món. 

Així mateix, el saber, la cultura i la civilització humana són eminentment urbanes. La ciutat constitueix, d'una banda, un gran escenari on el patrimoni monumental i arquitectònic es combina amb un ric imaginari cultural i unes maneres de vida-un "way of life" -capaces d'atreure i de seduir a milers de visitants. La ciutat esdevé, d'altra banda, el lloc o punt de trobada on el viatger o el turista pot conèixer en molt poc temps el major nombre de vivències, experiències i emocions. 
La ciutat acumula museus, centres culturals i manifestacions artístiques de tota mena. És punt de trobada i marc ideal de grans esdeveniments i de realització de congressos, mítings i reunions professionals o corporatives. La ciutat és escenari de turisme de negocis, de compres, de salut i bellesa, de turisme gastronòmic i marc de vivència de les més variades experiències turístiques. 

Aquesta expansió creixent del turisme urbà requereix de professionals solvents que dominin el gran nombre de factors que contribueixen a l'èxit de cada destinació. És a dir, es necessiten experts en gestió de fluxos, en creació i diversificació de productes turístics, en atracció i gestió d'esdeveniments, congressos i reunions, en disseny d'itineraris urbans, en mobilitat turística, en gestió de la seguretat pública, en resolució o minimització de conflictes de convivència ciutadà-turista, entre molts perfils professionals relacionats amb la gestió del turisme urbà. 

Tot això s'aborda des de l'estudi de les característiques del destí urbà (localització, emplaçament, història, patrimoni, monumentalitat, cultura, idiosincràsia, mode de vida i dotació d'infraestructura turística fins als problemes específics de gestió del destí (governança, medi ambient urbà , sostenibilitat, mobilitat, seguretat). el màster compta també amb el valor afegit de conèixer de primera mà molts dels factors que han contribuït a l'èxit d'una destinació urbà com Barcelona, sense deixar de banda, però, l'estudi i el coneixement d'altres models d'èxit a tot el món, des de petites ciutats fins a les grans metròpolis. 

Algunes de les sortides professionals més importants: 

  • Creadors i gestors de productes, esdeveniments i serveis turístics basats en el patrimoni cultural i el territori. 
  • Consultors, assessors i creadors de projectes de planificació i gestió del territori urbà per a ús turístic. 
  • Investigadors i creadors de productes i serveis turístics sota criteris d'eficiència productiva i adaptació als nous gustos dels consumidors. 
  • Gestors en processos i transformacions urbanes des de l'àmbit turístic i del planejament de les ciutats. 
  • Docents i investigadors vinculats als aspectes territorials i gestió de destinacions turístiques urbans.