anonymous

GUIA DE L'ESTUDIANT
EU CETT-UB

Perfils Professionals de Sortida

Gestió Turística del Patrimoni Cultural i Natural

El turisme, la cultura i l'oci combinats adequadament es convertiran en una de les principals activitats econòmiques del nostre futur immediat. El turisme cultural ha d'esdevenir un punt de trobada immillorable entre l'àmbit turístic i el cultural, i també entre el sector privat i el sector públic. 

Aquesta nova realitat social i empresarial, pel que fa al patrimoni natural i cultural en l'àmbit del turisme i l'oci, planteja la conveniència d'obrir vies d'especialització dels professionals del sector, dirigides a proporcionar els coneixements i les habilitats necessàries per afrontar amb garanties les noves exigències de l'activitat turística. En concret, destaca la necessitat de formació d'un nou tipus d'especialista: el mediador didàctic del patrimoni. La seva funció principal consistirà a implicar els agents turístics amb els agents del món del patrimoni i de la cultura amb la finalitat de satisfer les seves necessitats i reforçar la seva cooperació. Aquest paper primordial de vincular el turisme i la cultura com una nova activitat clau de l'oci del segle XXI, col·loca els mediadors en un lloc privilegiat com a actors bàsics per desenvolupar aquesta funció d'interrelació entre els dos sectors. Els mediadors, per tant, podran realitzar la seva activitat en empreses i organitzacions públiques i privades, tant en l'àmbit cultural com turístic. 

Les sortides professionals vinculades a aquest àmbit d'especialització són: 

 • Gestor de Turisme Cultural - Dissenyar activitats, promoure i divulgar possibilitats turístiques basades en els recursos culturals i patrimonials. 
 • Gestor Cultural - Integrar els recursos naturals i culturals en la planificació territorial mitjançant la realització de projectes de desenvolupament sostenible de l'oferta cultural i turística. 
 • Intèrpret del Patrimoni - Conèixer el medi en el qual treballa i elaborar línies d'actuació per aconseguir la posada en valor i difusió del patrimoni natural i cultural. Elaborar mitjans interpretatius perquè el públic conegui, comprengui i valori el patrimoni. 
 • Dinamitzador de Turisme Cultural - Dissenyar projectes de turisme cultural, realitzar material informatiu i de divulgació, publicacions i activitats per a la promoció turística del patrimoni cultural i natural. 
 • Guia d'Espais Culturals - Conèixer l'entorn en què es desenvolupa la seva tasca, així com les tècniques de comunicació i altres tècniques turístiques per realitzar les visites guiades. 
 • Informador Turístic - Oferir informació d'atractius turístic-culturals, així com realitzar visites guiades i activitats culturals per a diversos tipus de clients. 


Àmbits de treball 

 • Empreses turístiques especialitzades en temes culturals (agències de viatges receptives i emissores, tour operadors, centrals de reserves, etc). 
 • Administracions públiques (oficines de turisme, patronats, ajuntaments, consells comarcals, diputacions, etc). 
 • Espais culturals d'ús turístic (museus, centres d'interpretació, parcs culturals, etc). 
 • Espais naturals (parcs naturals, aules de natura, ecomuseus). 
 • Associacions turístiques. 
 • Fundacions culturals. 
 • Consultories turístiques i culturals