anonymous

GUIA DE L'ESTUDIANT
EU CETT-UB

Durant la mobilitat

  • Una vegada arribis a la universitat de destí, caldrà que contactis amb el/la coordinador/a de Mobilitat Internacional de la facultat perquè et signi el Certificat d'arribada amb la data exacta de l'acollida. És el document que dóna fe de la teva incorporació a la universitat de destí. L'has de baixar del SOP i un cop omplert, signat i segellat per la universitat de destí, caldrà que l'enviïs per correu electrònic a ompi@ub.edu o erasmus@ub.edu.
  • També és important que el/la coordinador/a de Mobilitat Internacional de la universitat de destí et confirmi la data en què disposaràs de les qualificacions de les assignatures cursades durant la teva mobilitat. Si et dóna aquesta informació, comunica-la a david.ibarra@cett.cat.
  • Verifica que la teva matrícula pel curs corresponent és correcta; revisa que els crèdits reconeguts durant la teva mobilitat hi consten. En cas que detectis algun error, comunica-ho per correu electrònic a david.ibarra@cett.cat.
  • L'estudiant té dret a fer modificacions en el seu contracte d'estudis (Learning Agreement) fins a 7 setmanes després de la seva arribada a la universitat de destí. Tots els canvis s'han de comunicar per escrit enviant un correu a david.ibarra@cett.cat. i un cop aprovats, caldrà que emplenis el document de "Modificació del Learning Agreement" que es descarrega des del SOP. Un cop signat per les tres parts implicades en la mobilitat (estudiant, universitat d'origen i universitat de destí) caldrà que l'enviïs per correu electrònic a ompi@ub.edu.
  • L'estudiant que faci la mobilitat el primer semestre, pot sol·licitar l'ampliació de l'estada. Cal emplenar la sol·licitud corresponent i ha de comptar amb l'aprovació acadèmica de les dues universitats implicades. Aquest document ha d'estar signat per l'estudiant i els responsables de mobilitat de la universitat d'origen i de destí. Una vegada omplert i signat, s'ha d'enviar per correu electrònic a l'OMPI a ompi@ub.edu. Una amplicació d'estada no comporta necessàriament l'amplicació de la beca, en el cas d'Erasmus.
  • 15 dies abans de la finalització de l'estada cal fer unsegon test obligatori (Només Erasmus)de coneixement de l'idioma de docència de la universitat on realitzaràs la mobilitat, en cas que sigui un dels següents idiomes: anglès, francès, alemany, italià i neerlandès. Aquest examen es fa a través de l'aplicació de la Comissió Europea i rebràs un correu electrònic recordatori. No fer el test en els terminis establerts implica no rebre el pagament final de la beca (aplica només per mobilitats Erasmus).
  • Un cop finalitzada l'estada hauràs de descarregar-te el "Certificat d'Estada" que acredita les dates reals d'inici i finalització de la teva mobilitat. El document es descarrega des del SOP. Un cop omplert, signat i segellat per la universitat de destí, l'has de fer arribar a l'OMPI. La data de la signatura d'aquest document no pot ser superior a 5 dies abans de la data de finalització de la mobilitat que consta en el propi document. No pot estar rectificat ambtippex, etc.