anonymous

GUIA DE L'ESTUDIANT
EU CETT-UB

Tràmits per a sol·licitar plaça


1r

PRESENTAR SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ REQUERIDA

1. Analitzar les opcions que més s'escauen amb les possibilitats de cadascú (estudis, menció, idioma, semestre, pressupost, etc).

2. Fer la sol·licitud online (Manual d'Ajuda del SOP: cal llegir atentament les instruccions aquí). Per completar la sol·licitud correctament i poder imprimir-la has de seguir aquests passos.

Es pot fer sol·licitud per a mobilitat Erasmus+ i per a Convenis Bilaterals a la vegada. En aquest cas, cal indicar la prioritat omplint aquest formulari i adjuntar-lo la sol·licitud.

3. Presentar la següent documentació a la recepció del CETT:

- Sol·licitud online impresa i signada.

- Currículum Vitae amb foto.

- Expedient acadèmic imprès.

- Formulari de prioritats de les universitats sol·licitades degudament omplert i signat (només si sol·licites les dues modalitats, Erasmus estudis i convenis específics).

- Acreditació de nivell d’idioma requerit a les universitats sol·licitades (totes les prioritats): Consulta els requeriments epecífics de cada universitat aqui. Hi ha universitats per les quals no cal presentar acreditació d'idioma.

Data límit presentació sol·licituds: Dijous 11 de gener de 2018, a les 14h.

Pots trobar la info de la convocatoria aquí


2n

RESOLUCIONS DE LES SOL·LICITUDS

Publicació resolució provisional: Divendres 23 de febrer de 2018.

Publicació resolució definitiva: Dimecres 21 de març de 2018.  

3rt

ACCEPTACIÓ O RENÚNCIA PER PART DE L’ALUMNE

Cal presentar a la recepció de l'EU CETT-UB el document d'acceptació o renúncia signat per l'alumne. Aquest document es descarrega des del SOP.

La presentació d'aquest document comporta l'acceptació o renúncia definitiva de la plaça adjudicada.

Termini d'acceptació o renúncia per part de l'estudiant: del 24 de febrer a l’1 de març de 2018.