anonymous

GUIA DE L'ESTUDIANT
EU CETT-UB

FAQ

1. En quin curs és recomanable fer una mobilitat acadèmica?

Depèn de l'estudiant, del seu expedient i dels idiomes. És recomanable fer-ho a meitat del Grau, ja que hi ha més marge per triar assignatures.

2. Puc fer vàries sol·licituds alhora?

Sí, els estudiants de Grau de Turisme poden fer sol·licitud per a mobilitat Erasmus+ i per a convenis bilaterals, però cal indicar la prioritat. 

3. Puc triar el semestre?

Sí, es pot triar el semestre. Però cal informar-se prèviament sobre els requisits de cada universitat de destí, perquè hi ha universitats que només accepten estudiants internacionals per a un semestre en concret. 

4. Quants crèdits he de fer durant la meva mobilitat acadèmica?

El nombre mínim és de 30 crèdits per semestre. Si se'n fan menys, cal justificar-ho correctament. 

5. Quin tipus d'assignatures podré fer a la universitat de destí?

Es poden fer assignatures de tot tipus, obligatòries i optatives. Dependrà de l’expedient que tingui cada persona i de l’oferta de cada universitat de destí.

6. Per poder fer una mobilitat acadèmica, he de tenir totes les assignatures aprovades en el moment de fer la sol·licitud?

Cal tenir un mínim de 60 crèdits aprovats en el moment de fer la sol·licitud.

7. Hauré d'allargar un curs més els estudis pel fet de fer una mobilitat acadèmica?

No necessàriament, dependrà dels teus resultats acadèmics. Si no s'aproven les assignatures durant la mobilitat, els crèdits quedaran pendents. 

8. He de pagar alguna cosa a la universitat de destí?

El pagament de la matrícula es fa a la universitat d’origen amb normalitat, és a dir, al CETT-UB, excepte petites taxes corresponents a assegurances a tercers, sindicats d’estudiants, etc.

9. L'allotjament me l'he de pagar jo?

Sí, l’allotjament és a càrrec de l’estudiant. Hi ha universitats que disposen de residència d'estudiants o borsa de pisos. Cal que t'informis amb antelació per poder assegurar-te una plaça a la residència o per tenir allotjament a un preu assequible. 

10. Les assignatures que faci a la universitat de destí seran reconegudes al CETT-UB quan torni?

Sí, les assignatures que prèviament s’han pactat entre el responsable al CETT-UB i l’alumne/a, i un cop validades, seran reconegudes pel nostre centre sempre que s'hagin superat satisfactòriament.

11. Quan em matricularé?

Segons el calendari previst de matrícula de Grau.

12. A on pagaré les mensualitats?

Al CETT-UB de la manera habitual (mitjançant domiciliació bancària o fent un pagament únic).

13. Quines despeses haig de preveure per marxar?

 • Bitllet d’anada i tornada
 • Tràmits pel visat (si s'escau)
 • Allotjament
 • Manutenció
 • Altres despeses pròpies d’una estada a fora (transport per la zona, sortides,…)

15. Quines beques i ajuts puc sol·licitar?

MOBILITAT ERASMUS+:

 • Beca Mou-te de la Fundació Gaspar-Espuña
 • Beca de la Universitat de Barcelona*
 • Beca AGAUR - MOBINT 2017
MOBILITAT SOTA CONVENI ESPECÍFIC:
 • Beca Mou-te de la Fundació Gaspar-Espuña
 • Beca AGAUR - MOBINT 2017
 • Beca Santander per a mobilitat acadèmica a l'Amèrica Llatina
*De recepció automàtica si es segueixen tots els passos de l'aplicatiu SOP i s'entrega tota la documentació requerida a l'OMPI.