anonymous

GUIA DE L'ESTUDIANT
EU CETT-UB


ACCEPTACIÓ O RENÚNCIA PER PART DE L’ALUMNE


Període d'acceptació o renúncia per part de l'estudiant: del 24 de febrer a l’1 de març de 2018.


Per a l’acceptació o renúncia de la plaça assignada:

1.  Cal presentar a la recepció de l'EU CETT-UB 2 exemplars originals signats per l’alumne del document d'acceptació o renúncia  Aquest document es descarrega des del SOP (Service4Mobility).

2.     El document d'acceptació/renúncia també s'ha de penjar a l'aplicatiu SOP. 

3. I, a més, en cas d’acceptació de la plaça caldrà penjar també al SOP (service4Mobility) els següents documents:

o   EL DNI/document d'identitat escanejat.

o   Còpia del document bancari amb el Nº IBAN (un compte bancari a nom de l'estudiant)

o   Certificat d'idioma (Si s'escau).

Les places que no hagin estat acceptades dins del termini establert quedaran renunciades i l'alumne no podrà realitzar la mobilitat.


***Nota important: el fet de tenir una plaça assignada i acceptada no comporta tenir l'acceptació a la universitat de destí, encara hauràs de passar pel procès d'admissió de la universitat d'acollida i fer els tràmits necessaris per ser admès/a.***