anonymous

GUIA DE L'ESTUDIANT
EU CETT-UB

Abans de la mobilitat

 • És imprescindible que consultis la pàgina web de la universitat de destí per obtenir informació sobre l’oferta de les assignatures que s'ofereixen als estudiants internacionals (ho pots mirar a la relació d’universitats) i omplir la fitxa d’equivalència acadèmica, fent la proposta d’assignatures que consideris que es poden reconèixer al teu expedient. Pots descarregar el model de fitxa d’equivalència acadèmic aquí.
 • Cal enviar aquest document per correu electrònic a david.ibarra@cett.cat abans del 15 de juny de 2018 per obtenir la validació i poder gestionar la matrícula del curs següent.
 • Fer tots els tràmits que la universitat de destí requereixi per formalitzar la teva estada (buscar la universitat a l'apartat de "Relació d'universitats").
 • Has d’omplir els documents "Learning Agreement" i " Document d'Equivalència Acadèmica" de la Universitat de Barcelona, que es generen des del SOP. El LA ha d'anar signat per tu, la coordinació de mobilitat de l'EU CETT-UB i la universitat de destí, i s'ha d'enviar amb les 3 signatures a ompi@ub.eduEl DEA només ha d’estar signat per l’estudiant i el CETT.
 • Prova d'idioma OLS (Només mobilitat Erasmus+): És obligatori fer un test de coneixement de l'idioma de docència de la universitat on realitzaràs la mobilitat, en cas que sigui un d'aquests idiomes: anglès, francès, alemany, italià i neerlandès. El test s'ha de fer a través de l'aplicatiu Online Linguistic Support (OLS) de la Comissió Europea, en 2 moments: abans de marxar i 15 dies abans de finalitzar la mobilitat. Rebràs un mail amb les claus d'accés i la informació sobre les dates. Atenció! No fer el test abans de l'inici de la mobilitat i en els terminis establerts implica la pèrdua de la condició d'estudiant Erasmus+.
 • Conveni de subvenció/Mobilitat: És el contracte que es firma entre el beneficiari de la mobilitat i la UB i que recull els drets i deure d'ambdues parts, incloent les qüestions econòmiques. Has de descarregar dos exemplars del document a l'aplicació del SOP; cal signar-los tots dos i fer-los arribar per correu postal o personalment a l'Oficina de Mobilitat de Programes Internacionals, OMPI. Només et podràs descarregar aquest document un cop hagis realitzat el test OLS de nivell d'idioma i enviar l'acord d'aprenenetatge (Learning Agreement). És imprescindible fer-ho abans d'iniciar la mobilitat. 
 • Assegurances: Per garantir la seguretat de la mobilitat, tots els estudiants han de tenir les següents cobertures:
  • Assistència mèdica: una cobertura d'assistència mèdica durant tot el període de la teva estada a la universitat de destí. En el cas de la Unió Europea i països associats, si gaudeixes d'assistència sanitària pública a Espanya, es cobreix mitjaçant la Targeta Sanitària Europea, sempre sota les condicions del sistema públic sanitari del país en qüestió (pagament anticipat, retorn d'un percentatge només, etc.) es recomana portar a terme el tràmit poc abans de marxar donat que es concedeix per un any. D'aquesta manera es cobrirà tot el període de l'estada i no es necessitarà renovar en cas de cursar un curs acadèmic sencer. En cas de no gaudir d'assistència sanitària pública a Espanya o fer una mobilitat fora de la Unió Europea, hauràs de contractar una assegurança privada que cobreixi la teva estada a l'estranger. Amb despeses de repatriació incloses. Pots comprar l'asegurança mèdica amb el socí de la UB Ferrer & Ojeda, modalitat UB OUTGOING
  • Assegurança d'accidents i repatriació: aquesta assegurança està garantida per la Universitat de Barcelona per a tots els estudiants Erasmus+. El número de pòlissa constarà en el conveni de subvenció que signaràs abans de marxar.
Algunes universitats estrangeres podrien exigir el pagament de taxes obligatòries corresponents a assegurances obligatòries per a tots els seus estudiants que no venen cobertes a la UB.