anonymous

GUIA DE L'ESTUDIANT
EU CETT-UB

Després de la mobilitat

  • És important que al finalitzar l’estada contactis amb el coordinador d'intercanvi a la universitat de destí perquè et confirmi la data en que disposaràs de les qualificacions (Transcript of Records) de la totalitat de les assignatures cursades.
  • Per poder tramitar el reconeixement de crèdits al teu expedient acadèmic s’ha de disposar de la certificació de TOTES les qualificacions i les assignatures han de correspondre totalment amb la teva fitxa d'equivalència. Una assignatura qualificada per la universitat de destí i que no consti a la fitxa d'equivalència, constarà com a "No presentada" (NP). 
  • Assegura't que has completat tot esl passos i documentació requerida de l’aplicatiu SOP (Service4Mobility) de la Universitat de Barcelona.
     
  • En el cas d'Erasmus, una vegada finalitzada la teva estada rebràs un correu electrònic des de la Comissió Europea amb la informació necessària i els terminis per complimentar l'informe final. Es tracta d'un qüestionari de valoració de la teva estada i és indispendsable per rebre el pagament final.