anonymous

GUIA DE L'ESTUDIANT
EU CETT-UB

Caracteristiques i Requisits

Característiques

 • Període d’intercanvi d’un semestre.
 • Garantia de reconeixement acadèmic al CETT-UB de les assignatures realitzades i aprovades a la universitat espanyola.
 • Matrícula: L’estudiant ha d’estar matriculat al Grau de Turisme al CETT-UB en el moment de fer la sol.licitud.

 

Requisits 

 • Només es podrà demanar la mobilitat per a les places d’intercanvi que ha signat la UB. Pots consultar les places per al curs 2017/2018 aquí.
 • La durada de l'intercanvi ha de coincidir amb el nombre de mesos de l'oferta. El total de crèdits a cursar per a estades semestrals no serà inferior a 24 crèdits. En aquells casos en què a l'estudiant li resti per finalitzar els seus estudis menys crèdits del mínim exigit en cada tipus d'estada, podrà optar a l'intercanvi sempre que compleixi la resta de requisits.
 • Els alumnes hauran d’estar matriculats al Grau en el moment de fer la sol·licitud.
 • En el moment de fer la sol·licitud cal tenir un mínim de 45 crèdits superats, en la data de 30 de setembre de 2017.
 • Els mateixos beneficiaris no podran obtenir més d'un intercanvi SICUE a la mateixa universitat, ni més d'un a cada curs acadèmic.
 • No seran admeses les sol·licituds dels estudiants que hagin obtingut plaça en l'anterior convocatòria i no s'hagin incorporat a l'intercanvi sense presentar renúncia. 
  En el procés de valoració es tindrà en compte:
  • Les qualificacions de l’expedient acadèmic.
Més informació aquí.