anonymous

GUIA DE L'ESTUDIANT
EU CETT-UB

Procediment i tràmits

Procediment i tràmits per fer la sol·licitud


Per participar en el programa de mobilitat SICUE hauràs de consultar les dates exactes de la convocatòria i presentar a Secretaria del CETT-UB la següent documentació:

Un cop obtinguda la plaça, hauràs d'emplenar l'acord acadèmic.


Calendari

  • Del 10 de febrer al 10 de març de 2017: Termini presentació de les sol·licituds. 
  • 27 d’abril de 2017: Publicació de les places adjudicades al web de SICUE UB i als taulells d’anuncis dels centres de la UB.
  • 12 de maig de 2017: Data límit per formular reclamacions.