anonymous

GUIA DE L'ESTUDIANT
EU CETT-UB

Procediment i tràmits

Procediment i tràmits per fer la sol·licitud


Per participar en el programa de mobilitat SICUE hauràs de consultar la convocatòria i presentar a la Recepció del CETT-UB la següent documentació: 

El termini per presentar la sol·licituds és del 13 de febrer al 13 de març de 2018.

En cas d'obtenir la plaça, hauràs d'emplenar l'acord acadèmic.


Calendari

  • Del 13 de febrer al 13 de març de 2018: Termini presentació de les sol·licituds. 
  • 27 d’abril de 2018: Publicació de les places adjudicades al web de SICUE UB
  • 14 de maig de 2018: Data límit per formular reclamacions.