anonymous

GUIA DE L'ESTUDIANT
EU CETT-UB


otal Hores Dedicació Estudiant

Total Hores Dedicació Estudiant

CERTIFICAT D'EXTENSIÓ: 
Sommelier (semipresencial)

ASSIGNATURA

CRÈDITS

Curs

Total Hores Dedicació Estudiant

PRIMER ITINERARI
Viticultura

3

1

75

Enologia

3

1

75

Introducció al tast

3

1

75

Paisatges del vi (presencial)

4

1

100

SEGON ITINERARI
Geografia vinícola nacional

3

1

75

Productes i vins especials

3

1

75

Tecnologia de servei

3

1

75

El vi a la copa (presencial)

5

1

125


27


675