anonymous

GUIA DE L'ESTUDIANT
EU CETT-UB

Abandonament dels Estudis

En el cas de que un estudiant abandoni els estudis i els vulgui reiniciar a l’any següent és molt important que tingui coneixement de que el Centre no vindrà obligat a plantejar-li aquesta oferta en l’any següent, no podent garantir la finalització dels estudis.

En el cas de que sí que existeixi l’oferta, caldrà que l’estudiant torni a matricular el curs complert i la Direcció del Curs podrà, seguint el procediment establert, reconèixer els mòduls ja aprovats.