anonymous

GUIA DE L'ESTUDIANT
EU CETT-UB

Què és una Titulació Pròpia de la UB?

Els cursos de postgrau i d’extensió universitària, en qualsevol de les modalitats, es consideren cursos tancats independents, i permeten obtenir el document acreditatiu corresponent per als qui superin amb aprofitament les avaluacions del curs.

Les titulacions pròpies d’universitat poden ser dos tipus:

-        Les que requereixen de titulació universitària prèvia (cursos de Postgrau)

-        Les que no precisen de titulació universitària (Cursos d’Extensió Universitària)

L’Agència de Postgraus de la UB, és l’organisme que s’encarrega de l’aprovació i gestió de tota aquesta formació dins de la Universitat.


CURSOS DE POSTGRAU

Màster

60 ó més crèdits ECTS

Diploma d’Especialització

Entre 30 i 59 crèdits

Expert

Entre 15 i 29 crèdits

Certificat d’Aprofitament

Fins a 14 crèdits

Els Màsters han d’incorporar de forma obligada un mòdul complementari que correspongui a la defensa pública d’un TFM i han d’estar estructurats per mòduls.

Accés amb Titulació de:

·        Graduat

·        Llicenciat

·        Diplomat

·        Enginyer

·        Enginyer Tècnic

·        Arquitecte

·        Arquitecte Tècnic

·        Titulació Universitària Equivalent: el Títol Propi de Graduat o Graduat Superior de la UB es considera vàlid per a l’accés.

·        Altres: les ha de resoldre la Comissió de Postgrau o equivalent.

 


CURSOS D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

 

Titulació

Durada

Observacions

Diploma d’Extensió Universitària

30 ó més crèdits

Amb 60 ó més poden tenir mòduls

(amb menys no)

Certificat d’Extensió Universitària

Fins a 29 crèdits

 

 

Accés

No cal tenir cap titulació universitària