anonymous

GUIA DEL ESTUDIANTE
EU CETT-UB

Plan de Estudios
DIPLOMA EXTENSIÓ: Superior de Sommelier

ASSIGNATURA

CREDITS

Curs

Hores Total de Dedicació Estudiant

Viticultura

6

1

150

Enologia

6

1

150

Tast I

3

1

75

Geografia Vinícola Nacional

6

1

150

Tecnologia de Servei I

3

1

75

Productes i Vins Especials I

3

1

75

Destil.lats i licors

6

2

150

Geografia Vinícola Internacional i Tast II

9

2

225

Productes i Vins Especials II, Tecnologia de Servei II i Gestió

6

2

150

Pràcticum

6

2

150

Total Crèdits

54