anonymous

GUIA DE L'ESTUDIANT
EU CETT-UB

Oferta PFG 2n semestre 17/18

A continuació trobaràs la relació dels Projectes Finals de Grau que des de l'EUHT CETT-UB es proposen per a treball en grup.

L'oferta presentada s'organitzarà en funció de l’especialitat a la que pertany la temàtica a tractar, i s'haurà de tenir en compte aquesta circumstància per a poder sol.licitar la titulació en una especialitat determinada. S'haurà de triar un PFG corresponent a l'especialitat cursada.

Passos que cal seguir per a sol.licitar participar en algun d'aquests projectes:

a) L'estudiant interessat envia la sol.licitud que trobarà al final de la fitxa de cada PFG.

Dates per a les sol.licituds: del 10 al 14 de gener de 2019 (fins les 23.59 h)

b) Resolució de les sol.licituds (del 15 al 17 de gener de 2019)

El/s tutor/s valoraran totes les sol.licituds rebudes i comunicaran directament a l'estudiant (via mail) la seva inclusió o no en el projecte de grup i la data d'inici de les sessions de treball.

c) Sol.licituds no acceptades

Els estudiants no acceptats, podrán realizar una 2ª sol.licitud en els projectes on quedin places disponibles del 18 al 22 de gener de 2019. Entre el 23 i el 25 de gener de 2019 el tutor comunicarà (via mail) la inclusió o no al projecte de grup.  

Els alumnes no acceptats en aquesta segona assignació serán situats en algún projecte on hi hagi places disponibles.

Per qualsevol aclariment podeu adreçar-vos al coordinador del PFG's, Oscar Casanovas.

Projectes