XXXV Edició
21 MARÇ 2019


LES CATEGORIES

Les categories dels Premis Alimara CETT Barcelona a les que es pot presentar candidatura són:

PREMI ALIMARA A LA INNOVACIÓ EN COMUNICACIÓ

Es premien totes les estratègies de comunicació que potenciïn la promoció turística de les organitzacions del sector, i que contemplin accions concretes online i offline al voltant de la publicitat, les relacions públiques, entre d’altres.

PREMI ALIMARA A LA INNOVACIÓ EN PRODUCTE I SERVEI

Es premien totes les estratègies de les organitzacions del sector centrades en la creació i adaptació de productes, serveis, processos, etc., així com també les que contemplen el personal com a valor de les organitzacions.

PREMI ALIMARA A LA INNOVACIÓ EN COMERCIALITZACIÓ

Es premien totes les estratègies de comercialització que potenciïn la promoció turística de les organitzacions del sector, i que contemplin accions concretes online i offline al voltant de la distribució, les vendes, entre d’altres.

PREMI ALIMARA EN TURISME RESPONSABLE I SOSTENIBLE

Es premien totes les estratègies de les organitzacions del sector que potenciïn el turisme responsable i sostenible, i que contemplin accions concretes al voltant del consum responsable, el desenvolupament sostenible, la preservació del medi ambient i els recursos naturals, entre d’altres.

Cada una de les categories contempla els àmbits del turisme, l’hoteleria i la gastronomia. El Jurat atorgarà així un Premi Alimara per a cada un d’aquests àmbits de les quatre categories, a menys que declari desert algun dels àmbits o categories si considera que les candidatures presentades no reuneixen els requisits suficients per a ser premiades.


Fora de concurs, els Premis Alimara CETT Barcelona fan entrega del Premi Alimara CAT, el Premi Alimara Estudiants del CETT, el Premi Mass Media del CETT i el Premi Alimara Especial del CETT.

PREMI ALIMARA CAT

El CETT i el B-TRAVEL, juntament amb la Generalitat de Catalunya -Direcció General de Política Lingüística i Direcció General de Turisme- organitzen l’Alimara CAT. És un premi que posa el focus en la comunicació clara expressada en català. Es valora la correcció del llenguatge i el bon ús que se’n faci.

Poden optar al Premi Alimara CAT totes les empreses i institucions que hagin presentat candidatura en aquesta edició a qualsevol de les quatre categories abans esmentades i que tinguin la seva raó social tant dins com fora dels territoris en què la llengua catalana és llengua oficial.

PREMI ALIMARA ESTUDIANTS DEL CETT

D’entre totes les candidatures presentades en aquesta edició dels Premis, els estudiants del campus atorguen el Premi Alimara Estudiants del CETT a la candidatura que mereixi la majoria dels seus vots.

PREMI ALIMARA MASS MEDIA DEL CETT

El CETT, amb l’aprovació del Jurat, pot atorgar un Premi Alimara Mass Media a un mitjà de comunicació que hagi contribuït de forma destacada a la promoció turística durant l’any 2018 o principis del 2019.

PREMI ALIMARA ESPECIAL DEL CETT

El CETT, amb l’aprovació del Jurat, pot atorgar el Premi Alimara Especial a aquelles institucions, empreses o persones que, per la seva tasca i dedicació a favor del sector turístic, siguin mereixedores d’aquesta distinció especial.


*L'entitat organitzadora dels Premis Alimara CETT Barcelona declina tota responsabilitat referent a l'autoria del materials presentats. La participació en aquesta convocatòria suposa la total acceptació de les seves bases.