SIQMAC
Sistema Qualitat Mediambient

Indicadors Eficàcia del Sistema de Intern de Garantia de Qualitat (SIQMAC)Relació de les Eines de Recollida d'Informació dels Grups d'Interès. Curs 2016-17


 Instrument / Procediment

Població (total de destinataris)


% de participació


Format

 

1º Semestre

2º Semestre

1º Semestre

2º Semestre

1º Semestre

2º Semestre

 

Satisfacció Actuació Docent GT

3.743

4.834

44,44%

51,22%

Online

 

Satisfacció Actuació Docent GCCG

2.183

2.116

25,93%

42,96%

Online

 

Satisfacció Actuació Docent MUDET

 

 

Assignatura

612

770

41,42%

42,86%

Online (2 formularis)

 

Docent

1973

1.307

41,89%

39,10%

 

Satisfacció Actuació Docent MUIGT

 

 

Assignatura

132

439

36,36%

20,50%

Online (2 formularis)

 

Docent

319

439

47,24%

42,60%

 

Satisfacció Actuació Docent MUDHIR

 

 

Assignatura

342

294

35,38%

33,33%

Online (2 formularis)

 

Docent

870

283

42,99%

47,35%

 

Satisfacció Projecte Final de Grau (PFG)

53

98

52,83%

54,08%

Online

 

Satisfacció Treball Final de Màster

 

 

MUIGT

178

6,74%

Online

 

MUDET

76

21,05%

Online

 

MUDHIR

35

11,43%

Online

 

Satisfacció Infraestructures i Recursos Pedagògics GT

766

47,50%

Online

 

Satisfacció Infraestructures i Recursos Pedagògics GCCG

173

66,50%

Online

 

Satisfacció Infraestructures i Recursos Pedagògics MUDET

183

49,20%

Online

 

Satisfacció Infraestructures i Recursos Pedagògics MUIGT

42

47,60%

Online

 

Satisfacció Infraestructures i Recursos Pedagògics MUDHIR

76

55,30%

Online

 

Satisfacció Programes de Mobilitat

 

 

Satisfacció Estudiants Incoming

64

26,60%

Online

 

Satisfacció Estudiants Outgoing

57

42,10%

Online