SIQMAC
Sistema Qualitat Mediambient

GCCG Planificació i Gestió DocentIndicadors Planificació i Gestió Docent

2014-15

Assignatures amb pla docent publicat

100%

Assignatures  amb menys de 10 estudiants

0

Taxa de Repetidors Assignatura

0,00%

Ràtio crèdits matriculats entre total d'estudiants

57,57

Total de crèdits matriculats

3.627